دسته‌ها
Homeاین‌جا و اکنون

این‌جا و اکنون

خلاصه: انسان‌ها در گذشته پیوند عمیق‌تری با طبیعت داشتند. البته این پیوند عمیق و توجه ویژه‌ی آنها به طبیعت به این دلیل هم بود که

زندگی‌مان چقدر برای خودمان مهم است؟ چقدر درباره‌ی خودمان فکر می‌کنیم؟ منظورم خودِ واقعی‌مان است، نه خودِ نوعی. احتمالا همه‌مان درباره‌ی تقابل بین سنت

اگر خواننده‌ی کتاب‌های فلسفی بازار نشر ایران بوده باشید، و اگر آدم‌های روراستی باشید، حتما متوجه شده‌اید که نصف بیشتر این متن‌ها از بیخ